איזור תיירות עין בוקק תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)