מושב נוה מבטח הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)