מושב ניר בנים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)