מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית תקנון מוקלד (נספחים)