שינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)