מתקן הנדסי למפעל מבצע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)