שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)