דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4) הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)