דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4) תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)