אזור תעשיה כנות - שינוי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)