אזור תעשיה כנות - שינוי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)