הקמת אזור מגורים מיוחד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)