שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות תקנון מוקלד (נספחים)