שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - נתיבות תקנון מוקלד (נספחים)