שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבות תקנון מוקלד (נספחים)