שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי ואזור מגורים א' משולב - אופקים תקנון מוקלד (נספחים)