תחנת דלק ליד צומת ציחור - חבל אילות תקנון מוקלד (נספחים)