תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית תקנון מוקלד (נספחים)