ישוב קהילתי "שחרות" - חבל אילות תקנון מוקלד (נספחים)