שמורת טבע - רוחמה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)