שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא תקנון מוקלד (נספחים)