שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה תקנון מוקלד (נספחים)