שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)