שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)