שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)