נתיבות, (מס' קודם:12/111/03/22 ) תקנון מוקלד (נספחים)