התאמת שטחים לצרכים שונים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)