שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור תקנון מוקלד (נספחים)