שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)