שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)