שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)