שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)