שינוי מגרש 17 מחקלאי למגורים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)