שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)