אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימי תקנון מוקלד (נספחים)