אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)