שינוי בקוי בניין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)