מערב 2-רח' ששת הימים 400 יח"ד רווי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)