שכונה ב' רח' איינשטיין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)