עיר עתיקה-מוסד ציבורי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)