העיר העתיקה, דרך דוד טוביהו - אסף שמחוני הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)