שכ' ב'-שיכון ציבורי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)