שמורת טבע יער כרמיה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)