שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורט תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)