אזור תעשיה - אופקים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)