רכבת אשדוד - אשקלון תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)