תכנית מיתאר - מרכז היישוב הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)