שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)