אזור תעשיה - אופקים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)