בית ספר כוללני - מקיף הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)